top of page
Project  l  bricks high

2018. Construction

작은 땅의 작은 건물이지만 소형 엘리베이터를 갖춘 다섯 가구가 함께 살 수 있는 집.​

"작은 대지(미니) 안에서 최대한의 면적과 공간을 확보하라(맥스)"

 

  암사동 453-40

  1~5F(다락) : 다세대주택

  대지면적 : 120.5㎡

  연면적 : 235.56㎡

  건폐율 : 59.93%

  용적률 : 195.49%                  

                                           ​

bottom of page