top of page
Project  l  Slow Stay DA
작은도시아츠나인_메인.jpg
Project  l  작은도시 ARTS 9

2023. Construction

공간을 작품으로, 삶을 명품으로, 작은도시 아츠나인 ARTS 9

 

  서울시 강동구 암사동 507-4

  지하1F : 주차장

  지상1,2F : 상업시설 (CAFÉ/GALLERY)

  지상3~9F :  주거시설

  대지면적 : 581.2㎡  (175.81평) 

  건축면적 : 289.65㎡ (87.77평)

  연면적 : 1,667.72㎡ (505.37평)

              

                                           ​

작은도시아츠나인_로고.jpg

분양. 임대 문의 
02 - 743 - 6546

bottom of page